Kestävyysmatkan rakennevaihtoehdot

Nelikentta_kuvio_perus.png

Analyyttinen viitekehys

Nelikentta_kuvio_empiirinen.png